Dekoracija testa – Korpice

Korpice možete napraviti na sledeće načine, a punite ih čime želite…

Ili ovako: